AXBOROT-RESURS MARKAZI FONDIGA KELGAN YANGI KITOBLAR

Адабиётларни номи 
1Ramatov, J. S.Huquq falsafasi : o’quv qo’llanma / J. S. Ramatov, R. Sh. Umarova- T.: TDTU «Transport» , 2023. – 138 b.  ISBN 978-9943-9444-2-8Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
2Abdullayeva, M. N. Strategik marketing : darslik / M. N. Abdullayeva – T.: TDTU, «Transport» 2023. – 183 b. ISBN 978-9943-9443-3-6Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
3Oliy matematikadan masalalar to`plami : o`quv qo`llanma / I. G. Ganiyev, D. B. Eshmamatova, A. M. Karimov – T.: Transport , 2022. – 323 b.  ISBN 978-9943-7361-9-1Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
4Narimov Sh. Oliy matematika I-qism: o`quv qo`llanma / Sh. Narimov, D. B. Eshmamatova . – T.:TDTrU.Transport,2022 -226 b.- ISBN 978-9943-7362-0-7Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
5Xikmatova, R. A. Chiziqli algebra va analitik geometriya : darslik / R. A. Xikmatova. – T.: TDTU, «Transport»nashriyoti, 2023. – 186 b. ISBN 978-9910-9755-4-7Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
6Gafurov, M. U. Ehtimolliklar nazariyasi va matematik statistika : darslik / M. U. Gafurov, Y. M. Xusanboyev, M. M. Toshmatova .
– T.: Transport, 2023. – 215 b.  ISBN 978-9943-8138-3-0
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
7Achilov, O. R. Yozma tarjima (Introducing to translation studies, written translation, transport spheres) :
o’quv qo’llanma / O. R. Achilov. – Toshkent : TDTU, «Transport nashriyoti», 2023. – 131 b.ISBN 978-9943-9613-3-3
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
8Nazirova , Z. G. O’tkinchi jarayonlar fanidan masalalar to’plami : darslik / Z. G. Nazirova. – T.: Transport ,TDTrU. 2023. – 189 b. ISBN 978-9943-9611-3-5 :Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
9Kayumov, S. N. Kuch elektronikasi va metro vagonlari elektr qurilmalari : o’quv qo’llanma / S. N. Kayumov ; 
– T.: Transport , 2023. – 142 b.  ISBN 978-9910-9756-5-3
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
10Abdujabarov A. X. Yo`l ishlarining texnologiyasi 2-qism : o`quv qo`llanma / A. X. Abdujabarov, P. A. Begmatov, Sh. A. Tadjibayev.
– T.: TDTU, «Transport nashriyoti», 2023-141 b. ISBN 978-9910-744-61-7
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
11Ризаев, А. Н. Физико-химические методы очистки природных и сточных вод : учебное пособие / А. Н. Ризаев ; .
– Т. : Transport , 2023. – 283 c.- ISBN 978-9943-8832-2-2
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
12Сарвирова, Н. С. Основы транспортно-экспедиционного обслуживания : учебное пособие / Н. С. Сарвирова.
– Т.: ТГТУ,издательство «Transport», 2023. – 339 с.  ISBN 978-9943-9039-3-7
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
13Yusupov A. Q. Transport tizimlari boshqaruvi1-qism : darslik / A. Q. Yusupov, S. K. Xudayberganov , O’. O’. Xusenov
– T : TDTrU, «Transport nashriyoti» 2023. – 217 b. ISBN 978-9943-9443-9-8
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
14Usmanova, M. N. Mutaxassislikka kirish : o’quv qo’llanma / M. N. Usmanova . – T.: TDTU,»Transport» nashiriyoti, 2023. – 149 b.ISBN 978-9910-9755-7-8 :Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
15Azizov, A. R. Mikroprotsessorli stansiya va avtoblokirovka tizimlari : o’quv qo’llanma / A. R. Azizov.
– T.: TDTU, «Transport»nashriyoti, 2023. – 165 b. ISBN 978-9943-9369-1-1
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
16Abdullayev, E. S. Ma’lumotlar tuzilmasi va algoritmlar : darslik / E. S. Abdullayev.- T.: «Transport» nashriyoti, 2023. – 149 b.  ISBN 978-9943-9611-6-6 :Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
17Rasulmuxamedov M. M. Veb texnologiyalari : o’quv qo’llanma / M. M. Rasulmuxamedov, J. N. Gulyamov, N. Y. G`afforov .
– T.: TDTU, «Transport,2023-205 b.   ISBN 978-9910-96-6
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
18Ramatov, J. S. Huquq falsafasi : o’quv qo’llanma / J. S. Ramatov, R. Sh. Umarova. – Toshkent : TDTU,»Transport» nashriyoti, 2023. – 138 b.  ISBN 978-9943-9444-2-8Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
19Matkarimova, J. D. Huquq va ijtimoiy fanlar : o’quv qo’llanma / J. D. Matkarimova – T.: Transport , 2023. – 145 b.- ISBN 978-9943-9060-9-9Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
20Sidiknazarova, Z. M. Avtomobile maintenance and repair : uslubiy qo’llanma / Z. M. Sidiknazarova.- T.: TDTU,»Transport», 2023. – 110 b.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
21Kiyasova, R. M. English in aviation : 1-bosqich bakalavriat talabalari amaliy mashg`ulotlar va mustaqil ishlarni bajarishga doir uslubiy qo`llanma /
R. M. Kiyasova .-Т.: TDTU, Transport, 2023- 90 b
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
22Gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar : 3-kurs bakalavriat talabalari uchun laboratoriya va mustaqil ishlarni bajarishga doir
uslubiy ko`rsatmalar / tuzuvchi: J. R. Turg`unbayeva, Y. T. Xakimova ; tuzuvchi A. B. Karimova . – T.: TDTrU, «Transport nashriyoti», 2023. – 52 b.
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
23Karabayev, A. M. Shahar transport inshootlari muhandisligi : 2-kurs magistratura talabalari uchun ma`ruzalar kursi / A. M. Karabayev.
– T.: TDTrU, «Transport nashriyoti», 2023. – 79 b.
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
24Rixsixodjayeva, G. R. Transport obyektlari va uy-joy kommunal xo’jaligi oqova suvlarini chiqarish va tozalash :
uslubiy qo’llanma / G. R. Rixsixodjayeva . – T.: TDTU, «Transport»nashriyoti, 2023. – 130 b.
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
25Logistika : uslubiy ko’rsatma /  tuzuvchi: G. A. Samatov, M. N. Irisbekova. – T.: «Transport» nashiriyoti, 2023. – 51 b.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
26Uchastka stansiyasi ishini tashkil etish : uslubiy ko’rsatma / Toshkent davlat transport universiteti ; tuzuvchi: A. M. Bashirova, M. D. Axmedova.
– T. : «Transport» nashriyoti, 2023. – 37 b.
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
27Audit : 4-kurs sirtqi ta`lim talabalari uchun mustaqil ish topshiriqlarini bajarishga doir uslubiy ko`rsatma /
Toshkent davlat transport universiteti ; tuzuvchi K. E. Igamberdiyeva. – T.: TDTrU, «Transport nashriyoti», 2023. – 53 b.
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
28Механика грунтов, основания и фундаменты : методические указания к выполнению лабораторных и самостоятельных работ /
Ташкентский государственный транспортный университет ; сост.: Ж. Р. Тургунбаева. – Т. : ТГТрУ, 2023. – 56 с.
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
29Temir yo’l transportida audit : uslubiy ko’rsatma / Toshkent davlat transport universiteti ; tuzuvchi K. E. Igamberdiyeva. – T.: Transport , 2023. – 31 b.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
30Temir yo’l transportida moliyaviy hisob va hisobot : uslubiy ko’rsatma / Toshkent davlat transport universiteti ; tuzuvchi M. M. Yuldasheva. – T.: TDTU, 2023. – 43 b.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin

About the Author

You may also like these