AXBOROT-RESURS MARKAZI FONDIGA KELGAN YANGI ADABIYOTLAR

1Iskandarova, O. R.O`zbek tili : o`quv qo`llanma / O. R. Iskandarova . – T.: Firdavs-shoh nashriyoti, 2023. – 163 b. Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
2Zakirov, V.  Signallarni uzatish nazariyasi : darslik / V. Zakirov .- Guliston : Ziyo nashr-matbaa, 2023. – 330 b.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
3Rustamov, K. J. Yo`l qurilish mashina detallarini loyihalash tizimi : darslik / K. J. Rustamov . – Т.: Complex Print, 2023. – 221 b.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
4Rustamov, K. J. Transport va qurilish mashinalari konstruksiyasi : darslik / K. J. Rustamov . – Т.: Complex Print, 2023. – 222 b. Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
5Ханкелов, Т. К.Дробильные и сортировочные машины ударного действия. Теория, Расчет. Применение:Монографии / Т. К. Ханкелов . – Т.: Complex Print, 2023. – 158 с. Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
6Nurmuxamedov, T. R. Axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish : darslik / T. R. Nurmuxamedov . – T.: «Transport» nashiriyoti, 2023. – 299 b. Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
7Nurmuxamedov T. R.Temir yo`l transportida axborot tizimlari IIqism : o`quv qo`llanma / T. R. Nurmuxamedov. – T.: «Transport» nashiriyoti, 2023 – 151 b. Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
8Nurmuxamedov T. R.Temir yo`l transportida axborot tizimlari III qism: o`quv qo`llanma / T. R. Nurmuxamedov. – T.: «Transport» nashiriyoti, 2023.- 179 b.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin

About the Author

You may also like these