AXBOROT-RESURS MARKAZI FONDIGA KELGAN YANGI ADABIYOTLAR

Адабиётларни номи 
1Халқаро терминэлементларнинг изоҳли-иллюстратив луғати / A. Мадвалиев, Н. Маҳкамов, Г. Мираҳмедова, А. Саиднўъмонов.
– T.: Donishmand ziyosi, 2020.
– 279 б. ISBN 978-99-43-6444-5-8
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
2Matniyazov, A. R. O`zbek tilining shakllanishi va rivojlanishi tarixi: / A. R. Matniyazov .
– T.: O`zR FA O`zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, 2023. – 128 b.
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
3Mamatov, J. O`zbek tilining orfoepik lug`ati: Lug’at/ J. Mamatov, N. Chinniqulov.
– T.: Donishmnd ziyosi, 2021. – 106 b.  ISBN 978-9943-7673-6-2 : 15900 .
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
4Xalqaro terminelementlarning izohli-illyustrativ lug`ati : словарь / A. Madvaliyev, N. Mahkamov, Z. Mirahmedova, A. Saidno`monov.
– T. : Donishmand ziyosi, 2023. – 431 b. ISBN 978-9910-9642-3-7
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
5Ijtimoiy-siyosiy terminlarning qisqacha izohli lug`ati:Луғат / A. Madvaliyev, N. Mahkamov, Sh. Ko`chimov .
– T.: Sahhof, 2021. – 302 b. ISBN 978-9943-6666-3-4
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
6O`zbek tili sinonimlarining izohli lug`ati: / N. Mahmudov, D. Lutfullayeva, Yo. Odilov.
– T.: G`afur G`ulom, 2023. – 510 b ISBN 978-9910-9961-7-7
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
7Kimyo atamalarining izohli lug`ati: Lug’at/  tuzuvchilar J. Mirzamahmudov.
– T.: G`afur G`ulom, 2023. – 389 b.  ISBN 978-9943-8835-8-1
Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin

About the Author

You may also like these