AXBOROT-RESURS MARKAZI FONDIGA KELGAN YANGI KITOBLAR

Baltayeva, Anadjan Tadjibayevna. Bo`lajak adabiyot o`qituvchilarini o`quvchilarni tanqidiy baholashga o`rgatishga tayyorlash metodikasi : o`quv qo`llanma / A. T. Baltayeva – T.: Lesson press, 2022. – 127 b. ISBN 978-9943-8547-5-8Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Berdiyev, U. T. Metrologiya va standartlashtirish : darslik / U. T. Berdiyev- Guliston : Ziyo nashr-matbaa XK, 2024. – 30 b ISBN 978-9910-733-64-2/Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Бобоходжаев, Р. Х. Историко-лингвистическое исследование гидронимов Ташкентского региона : монография / Р. Х. Бобоходжаев – Т.: Transport , 2022. – 147 b.  ISBN 978-9943-8479-9-6Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Gapirov, A. D. Mexanizm va mashinalar nazariyasi. Mashina detallari-1. : 2-kurs bakalavriat talabalari uchun amaliy mashg`ulotlar va mustaqil ishlarni bajarishga doir uslubiy ko`rsatma / A. D. Gapirov ; Toshkent davlat transport universiteti. – Т.: Transport, 2024. – 61 b.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте : учебник / Ш. М. Суюнбаев , У. У. Хусенов, М. М. Пулатов, Ж. Я. Абдуллаев.-Т.: Транспорт, 2023. – 427 b.  ISBN 978-9910-744-41-9Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Berdiyev, U. T. Ekspluatatsiyadagi tortuv transformatorlarini tadqiq etish : monografiya / U. T. Berdiyev, D. T. Yusupov, O. M. Qutbidinov ;  – T.: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2021. – 130 b. – ISBN 978-9943-7669-8-3Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Ko`priklar va tonnellarni loyihalash : 3-kurs bakalavriat talabalari uchun amaliy mashg`ulotlar va mustaqil ishlarni bajarishga doir uslubiy qo`llanma / F. M. Zokirov, G`. B. Malikov . – T.: Transport, 2024. – 143 b.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Transport inshootlarining diagnostikasi va sinovi : 3-4 kurs bakalavriat talabalari uchun kurs ishlarini bajarishga doir uslubiy ko`rsatma / tuzuvchilar: Sh. U. Normurodov, Z. Q. Raximjonov. – T.: Transport .  2024. – 87 b.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Tulaboyeva, G. T. English for students of automotive engineering specialities : darslik / G. T. Tulaboyeva . – T.: «Transport» , 2023. – 234 b. ISBN 978-9910-744-22-8Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Содиков, Ж. И. Система управления дорожными активами : учебник / Ж. И. Содиков – Т.: ИП «Ризаев М.Х.», 2023. – 279 с.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Rixsixodjayeva, G. R. Transport obyektlari va uy-joy kommunal xo`jaligi oqova suvlarni chiqarish va tozalash : darslik / G. R. Rixsixodjayeva, U. R. Chorshanbiyev. – T.: Transport , 2023. – 387 b. ISBN 978-9943-9035-9-3Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Топалиди, В. А. Износостойкость шин специализированного автотранспорта в карьерных условиях:Монографии / В. А. Топалиди, У. Б. Юсупов. – Т.: ТДТрУ, 2021. – 131 с. ISBN 978-9943-4906-9-7Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Хромова, Г. А. Разработка методов расчета на динамическую прочность рамных конструкций локомотивов сложной конфигураций для транспортного машиностроения : монография / Г. А. Хромова – Т.: Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи, 2020. – 184 b. ISBN 978-9943-6349-1-6Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Magdiyev, Sh. P. Avtotransport vositalari servisi asoslari : darslik / Sh. P. Magdiyev, J. S. Avliyoqulov, M. R. Alimov – T.: «Transport» nashriyoti, 2023. – 343 b  ISBN 978-9910-744-18-1Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Щипачева, Елена Владимировна.Повышение тепловой эффективности теплотехнически неоднородных наружных стен жилых зданий : монография / Е. В. Щипачева. – T.: MALIK PRINT CO, 2022. – 111 с.ISBN 978-9943-7907-4-2Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Арипов, Н. М. Совершенствование технологии процессов взаимодействия железнодорожного транспорта и пользователей услуг грузовых перевозок : монография / Н. М. Арипов, Ш. М. Суюнбаев , Ш. Ш. Камалетдинов.- Т.: Complex Print, 2021. – 110 с.  ISBN 978-9943-6855-8-1 :Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Теория пропускной способности железных дорог : учебник / Д. Ю. Левин, Суюнбаев Ш. М., Ш. Б. Жумаев, Ў. Ў. Хусенов. – Т. : Транспорт, 2023. – 194 б. ISBN 978-9943-9368-3-6Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте : учебник / Ш. М. Суюнбаев , У. У. Хусенов, М. М. Пулатов, Ж. Я. Абдуллаев – Т.: Транспорт, 2023. – 427 b.  ISBN 978-9910-744-41-9 :Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Peregondagi harakatni boshqarish tizimlari : o`quv qo`llanma / J. F. Kurbanov, S. T. Boltayev, F. F. Shakirova , A. A. Saitov.- Guliston : Ziyo nashr-matbaa, 2024 – 163  b. ISBN 978-9910-733-60-4 :Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Aliev, R. M.Improvement sensors of sistem crossing signalization and reduktion delays at level grossings : монография / R. M. Aliev, M. M. Aliev, E. T. Tokhirov. – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. – 110 c ISBN 978-5-00174-531-0Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Ибрагимова Г. Р. Автоматизированные системы управления железнодорожным транспортом : учебное пособие / Г. Р. Ибрагимова, Ш. Ш. Каюмов, Ж. Я. Абдуллаев. – Т.: Транспорт, 2024.II часть. – 2024. – 137 с. ISBN 978-9943-9368–7 .Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Камалетдинов Ш. Ш. Автоматизированные системы управления железнодорожным транспортом : учебное пособие / Ш. Ш. Камалетдинов, Г. Р. Ибрагимова, Ш. Ш. Каюмов . – Т.: Транспорт, Часть 1. – 2024. – 138 с. ISBN 978-9943-9368-4-3Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Автоматизированные системы управления железнодорожным транспортом : учебное пособие / Ш. Ш. Камалетдинов, Ш. Ш. Каюмов, М. Д. Ахмедова, Г. Р. Ибрагимова . – Т.: Complex Print. – Часть 1. – 2021. – 126 с.ISBN 978-9943-6855-9-8Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Muhandislik va kompyuter grafikasi : 1-2 bosqich bakalavriat talabalari va pofessor-o`qituvchilari uchun uslubiy qo`llanma / N. J. Xakimova, N. O. Axmedov .- T.: Transport , 2024. – 131 b.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin

About the Author

You may also like these