YANGI KELGAN ADABIYOTLAR

Kitob nomi 
Узб.яз.A 39 Aytmatov Ch. Oq kema: Qissa/ Ch.Aytmatov.- T.: Adabiyot uchqunlari, 2018-160 b. ISBN 978-9943-381-7-7.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Узб.яз.A 39 Aytmatov Ch. Sarvqomat dilbarim:/ Ch.Aytmatov.-T.: Ilm-ziyo-zakovat, 2020-144 b. ISBN 978-9943-6654-4-6.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Узб.яз D.95 Dyuma  A. Graf Monte-Kristo If qal’asining mahbusi birinchi kitob: Roman/ A.Dyuma-T.: Bayoz, 2019-768 b. ISBN 978-9943-5623-5-6.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Узб.яз.H 71 Hoshimov O’. Dunyoning ishlari: Qissa va hikoyalar/ O’Hoshimov.-T.: Yangi asr avlodi, 2018-336 b. ISBN 978-9943-27-532-4.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Узб.яз.I 73 Irgashev A. Medvedovskaya Yu. Bir yuz bir: Roman/ A.Irgashev, Yu.Medvedovskaya.-T.: Yoshlar nashriyot uyi, 2019-256 b. ISBN 978-9943-5530-6-4.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Узб.яз.I 14 Ibrat xazinasi: Eng sara turk hikoyalari/-T.: Kamalak-Press, 2019-200 b. ISBN 978-9943-5684-6-4.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Узб.яз.I 14 Is’hoqxon Ibrat. Gazallar, ilmiy va ma’rifiy maqolalar, tarihiy asarlar: Matn/ I.Is’hoqxon-T.: Zabarjad Media, 2022-208 b. ISBN 978-9943-7070-5-4.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Узб.яз.K 92 Kuntug’mish: Xalq og’zaki ijodi/.-T.: Yangiyul Poligraph Service, 2019-160 b. ISBN 978-9943-5946-2-3.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
Узб.яз.L 44 Lermontov M. Zamonamiz qahramoni: qissa./ O.Rahimiy.-T.: Adabiyot uchqunlari, 2018-208 b. ISBN 978-9943-5257-4-0.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin

About the Author

You may also like these