YANGI ADABIYOTLAR RO’YXATI

Kitob nomi 
628 B 37 Baxramov U.,Sabirova Sh.M. Transport ob’yektlarida yong’inga qarshi suv ta’minoti:Darslik/U.Baxramov,Sh.M.Sabirova.-T.:Transport,2022-192 b.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
628 B 37 Baxramov U.Suv resurslarini muhofaza qilish va ulardan samarali foydalanish:Darslik/U.Baxramov.-T.:Transport,2022-167 b..ISBN 978-9943-8137-7-9.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
629.113 A 24 Ataxonov X.va boshq. Avtotransport vositalarining elektr jihozlari va elektron tizimlari:O’quv qo’llanma/X.Ataxonov,R.Soliev,J.Xolmirzayev,Z.Munavvarxonov-T.:LESSON PRESS,2021-228 b..ISBN 978-9943-7873-6-0.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
656 А 15 Abdullayev B. Yo’lovchilarni tashishning zamonaviy texnologiyalari:O’quv qo’llanma/B.Abdullayev.-T.::LESSON PRESS,2021-228 b..ISBN 978-9943-7873-6-0.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
656.13 Y 58 Skirkovskiy S.V. va boshq. Yo’l-transport hodisalari ekspertizasi:O’quv qo’llanma/S.V.Skirkovskiy,D.V.Kapskiy,G’.A.Samatov,M.N.Usmanova.-T.:Transport,2022-232 b.ISBN 978-9943-7359-5-8.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
656.2 K 94 Kurbanov J.F.,Saitov A.A. Texnik foydalanish qoidalari: Uslubiy qo’llanma/J.F.Kurbanov,A.A.Saitov.-T.:Transport,2022-98 b.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
656.21 SH 79 Shorustamov A.Sh. Va boshq.Temir yo’l bekatlari va uzellar:Darslik/A.Sh.Shorustamov,M.A.Xodjimuxametova,R.Yu.Tursunxodjayeva.-T.:Transport,2022-266 b.ISBN 978-9943-7722-6-7.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
681 X 69 Xodjayeva M.S. Axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish:O’quv qo’llanma/M.S.Xodjayeva.-T.:Malik Print Co,2021-244 b.ISBN 978-9943-7906-0-5.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
681 Д 135 Давронбеков Д.А. ва бошқ. Беспроводные сети: Учебник/Д.А.Давронбеков,У.Т.Алиев, З.Т.Хакимов.-Т.:Malik Print Co,2021-466 b.ISBN 978-9943-7445-0-9.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin

About the Author

You may also like these