YANGI ADABIYOTLAR RO’YXATI

Kitob nomi 
134 Ў 32  Ўзбекистон Республикасининг оила кодекси: Ўқув қўлланма/-Т.: Yuridik adabiyotlar Publish, 2022-208 б. ISBN 978-9943-8010-8-0.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
234 Ў 32  Ўзбекистон Республикасининг судлар тўғрисидаги қонуни: Ўқув қўлланма/-Т.: Yuridik adabiyotlar Publish, 2022-248 б. ISBN 978-9943-6391-8-8.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
334 Ў 32  Ўзбекистон Республикасининг уй – жой кодекси: Ўқув қўлланма/-Т.: Адолат, 2022-184 б. ISBN 978-9943-5620-7-3.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
434 Ў 32  Ўзбекистон Республикасининг мехнат кодекси: Ўқув қўлланма/-Т.: Адолат, 2022-312 б. ISBN 978-9943-5620-0-4.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
534 Ў 32  Ўзбекистон Республикасининг солиқ кодекси: Ўқув қўлланма/-Т.: Yuridik adabiyotlar Publish, 2022-720 б. ISBN 978-9943-8010-4-2.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
634 Ў 32  Ўзбекистон Республикасининг Жиноят  кодекси: Ўқув қўлланма/-Т.: Yuridik adabiyotlar Publish, 2022-560 б. ISBN 978-9943-8010-6-6.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
734 Ў 32  Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик кодекси: Ўқув қўлланма/-Т.: Yuridik adabiyotlar Publish, 2022-608 б. ISBN 978-9943-7580-1-8.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
834 Ў 32  Ўзбекистон Республикасининг шаҳарсозлик кодекси: Ўқув қўлланма/-Т.: Адолат, 2022-184 б. ISBN 978-9943-5621-2-7.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
934 Ў 32  Ўзбекистон Республикасининг шаҳарсозлик кодекси: Ўқув қўлланма/-Т.: Yuridik adabiyotlar Publish, 2022-168 б. ISBN 978-9943-8010-2-8.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin

About the Author

You may also like these