YANGI ADABIYOTLAR RO’YXATI

 Kitob nomi 
19 (С) Узб  N 80 Nosirov R., Yo’ldoshev B. O’zbekistonning eng yangi tarixi: O’quv qo’llanma/ R.Nosirov, B.Yo’ldoshev.-T.: Transport, 2021-130 б. ISBN 978-9943-7665-5-6.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
22 Ҳ 71 Ҳошимий Саййид  Аҳмад. 2002 Ҳадис: /Саййид Аҳмад Ҳошимий.-Т.: Munir, 2022-448 б. ISBN 978-9943-7162-2-3.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
332 М 54  Мирзиёев Шавкат. Миллий тикланишдан- миллий юксалиш сари  4-жилд: Ўқув қўлланма/ Шавкат Мирзиёев.-Т.: Ўзбекистон, 2020-452 б. ISBN 978-9943-6481-2-8.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
432 М 54  Mirziyoyev Shavkat. Milliy tiklanishdan- milliy yuksalish sari 4-jild: O’quv qo’llanma/ Shavkat Mirziyoyev.-Т.: O’zbekiston, 2020-404 b. ISBN 978-9943-6580-9-7.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
5330  Ч 18 Чанг Ха-Джун. Как устроена экономика: Учебное пособие/Ха-Джун Чанг.-М.: Манн Иванов и Фербер, 2021-320 с. ISBN  978-5-00169-452-6.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
632  У 32  Ўзбекистон мустақиллигининг йигирма беш йиллиги: Альбом/-Т.: Тошкент, 2016-340 б.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
734 Ў 32  Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси: Ўқув қўлланма/-Т.: Yuridik adabiyotlar Publish, 2022-184 б. ISBN 978-9943-7579-9-8.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
834 Ў 32  Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ижроия кодекси: Ўқув қўлланма/-Т.: Yuridik adabiyotlar Publish, 2022-240 б. ISBN 978-9943-7579-4-3.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
934 Ў 32  Ўзбекистон Республикасинингуй-жой кодекси: Ўқув қўлланма/-Т.: Yuridik adabiyotlar Publish, 2022-184 б. ISBN 978-9943-7580-0-1.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
1034 Ў 32  Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси: Ўқув қўлланма/-Т.: Yuridik adabiyotlar Publish, 2022-600 б. ISBN 978-9943-5620-2-8.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin

About the Author

You may also like these