YANGI ADABIYOTLAR RO’YXATI

Kitob nomi 
1656.2 С 243 Светашев А.А. Технические средства в обеспечении безопасности движения поездов: Учебного пособия/ А.А. Светашев.-Т.: Transport, 2022-260 б. ISBN 978-9943-7722-8-1.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
2656.22 S 98 Suyunbayev  SH.M. Temir yo’l transportida tashishni tashkil etish va boshqarish. II-qism: O’quv qo’llanma/Sh.M. Suyunbayev.-Transport, 2022-202 б. ISBN 978-9943-7722-3-6.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
3656.13 Й 58 Турсунбаев Б ва бошқалар. Йўл ҳаракати хавфсизлиги асослари: Ўқув қўлланма/ Б.Турсунбаев,Э.Файзуллаев,А.Аблақулов,Н.Акбаров.-Т.:Transport, 2022-224 б. ISBN 978-9943-7665-4-9.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
4656.13 С 28 Саматов Г.А. Етказиб беришлар занжирида бошқарув: Ўқув қўлланма/ Г.А.Саматов.-Т.:Transport, 2022-335 б. ISBN 978-9943-7359-3-4.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
5658 H 16 Sulaymanov S.S. va boshq. Hayot faoliyati xavfsizligi (temir yo’l transportida): S.S.Sulaymanov, R.S.Razikov, O.T.Aliyev, Z.Sh.Tursunov.-T.:Transport, 2022-604 б. ISBN 978-9943-7663-5-8.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
6621.33 B 46 Bedritskiy I.M. va boshq. Elektr ta’minot tizimini  avtomatlashtirish va releli himoya: O’quv qo’llanma/ I.M.Bedritskiy, D.Sh.Rustamov, K.K.Jurayeva.-T.:Transport, 2022-232 б. ISBN 978-9943-7363-8-2.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
7681 B 25 Rasulmuxamedov M.M.,Xudayberdiyev S.A. Korporativ axborot tizimlari I-qism: Darslik/ M.M.Rasulmuxamedov, S.A.Xudayberdiyev.-T.:Transport, 2022-268 б. ISBN 978-9943-7666-4-8.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
869 SH 30 Shaumarov N.B. Temir yo’l bino va inshootlarining zilzilabardoshligi: Darslik/ N.B.Shaumarov.-T.:Transport, 2022-276 б. ISBN 978-9943-7359-0-3.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
915 Ch 98 Cho’lponova X.T. Psixologiya: O’quv qo’llanma/ X.T. Cho’lponova.-T.:Transport,2022-276 б.ISBN 978-9943-7665-6-3.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
104 И (Анг)Ametova E.K. Temir yo’l avtomatika va tekemexanikasi bo’yicha inglizcha -ruscha-o’zbekcha Lug’at: Lug’at/ E.K.Ametova.-T.:TTYMI, 2022-279 б.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin

About the Author

You may also like these