YANGI ADABIYOTLAR RO’YXATI

Kitob nomi 
11 О 752 Раматов Ж.С. и др. Основные проблемы философии: Учебное пособие/Ж.С.Раматов,А.И. Лойко, Н.Н. Жоголь, Ф.А. Кушаков.-Т.:Transport,2022-180 с.ISBN 978-9943-8138-5-4.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
232 Y 61 Yangi O’zbekistonda erkin va farovon yashaylik:Uslubiy qo’llanma/-T.:IMPRESS MEDIA,2022-200 b.ISBN 978-99438478-1-1.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
332 X 22 Халқнинг юраги йўл: -Т.:PRINT.UZ,2022-785 б.ISBN 978-9943-7769-6-8.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
4624.1 Х 30 Хасанов А.З.,Хасанов З.А. Инженерлик геология грунтлар механикаси  II-нашр: Ўқув қўлланма/ А.З.Хасанов,З.А.Хасанов.-С.:СаиДУ,2022-247 б.ISBN 978-9943-4987-0-9.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
5625.7 К 33 Kayumov A.D. Avtomobil yo’llari poyidagi lyossimon gruntlarning mustahkamligi, turgunligi va uni zichlashtirish: Monografiya/ A.D. Kayumov.-T.:Universitet,2022-136 b.ISBN 978-9943-8295-2-7.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
6629.3 Т 14 Tadjiboyev A.A. Avtomobillarning ishochliligini ekspluatatsiya jarayonida tadqiq etish: Monografiya/ A.A.Tadjiboyev.-T.: Innovatsiya-Ziyo,2022-150 b.ISBN 978-9943-7267-4-1.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
7656.21 S 21 Saidivaliyev SH.U. Bo’ylama yo’nalishda kichik tezlikdagi shamol ta’sirida saralash tepaligi to’xtatish joyiga ega uchastkalarda vagonning kinematik tavsiflarini tadqiq etish: Monografiya/SH.U. Saidvaliyev.-T.:Tafakkur tomchilari,2021-116 c.ISBN 978-9943-7690-4-5.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
8656.25 А 355 Азизов А.Р.,Аметова Э.К. Микропроцессорные блоки управления стрелками наборной группы системы железнодорожной автоматики и телемеханики: Монография/ А.Р. Азизов,Э.К. Аметова.-М.:НИЦ МИСИ,2022-100 с.ISBN 978-5-93856-639-2.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
9656.22 Q 52 Qobilov J.R.,Barotov J.S. Temir yo’l transportida yuklarni tashish texnologiyasini takomillashtirish: Monografiya/J.R.Qobilov,J.S.Barotov.-T.:Complex Print,2022-160 b.ISBN 978-9943-8215-0-7.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
10656 С 28 Саматов Ғ.А. Логистика: Ўқув қўлланма/ Ғ.А.Саматов.-Т.:Transport,2022-604 б.ISBN 978-9943-7359-4-1.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin

About the Author

You may also like these