BIRGALIKDA KITOB O’QIYMIZ: SOMERSET MOEMNING «OY VA CHAQA» KITOBI