BIRGALIKDA KITOB O’QIYMIZ: HENRI FORDNING «MENING HAYOTIM» KITOBI