BIRGALIKDA KITOB O’QIYMIZ: CHINGIZ AYTMATOVNING «JAMILA» KITOBI