DJANIKULOV A. T. – LOKOMOTIVLARNING ELEKTR JIHOZLARI

Djanikulov A. T.
     Lokomotivlarning elektr jihozlari : учебник / A. T. Djanikulov, M. Sh. Valiyev ; Toshkent davlat transport universiteti, O’zbekiston Respublikasi trasport vazirligi. – Toshkent : Transport, 2021 – . – Текст : непосредственный.
     1-qism. – 2021. – 265 b. : il., rasm, jadval. – Библиогр.: b. 256(6 nomda). – 30 экз. – 48000 s.

Darslikda o’zgarmas va o’zgaruvchan-o’zgarmas tokda ishlovchi elektr uzatmalar, tortuv va yordamchi elektr mashinalar, akkumulyator batareyalari va lokomotivlarning elektr apparatlarining ishlash tartibi tavsiflangan hamda darslikda lokomotivlarning elektr sxemalari bo’yicha ma’lumotlar keltirilgan.

👉Kitobning elektron shakli

About the Author

You may also like these