Shermuxamedov U.Z. – Sun`iy inshootlarni loyihalashni avtomatizatsiyalash.

Shermuxamedov U.Z.
     Sun`iy inshootlarni loyihalashni avtomatizatsiyalash : o`quv qo`llanma / U. Z. Shermuxamedov ; O’zbekiston Respublikasi transport vazirligi, Toshkent davlat transport universiteti. – Toshkent : Transport, 2021 – . – Текст : непосредственный.
     1-qism. – 2021. – 167 b. : rasm, jadval. – ). – Adabiyotlar: b.164-165(21 nomda) . – 20 экз. – 25000 s.

O’quv qo’llanmada dasturiy loyihaviy-hisoblash majmualari asosida qurilish konstruksiyalari va inshootlari elementlarini hisoblashning avtomatlashtirilgan tizimlarini o’rganish, LIRA dm bilan tanishuv, temirbeton konstruksiyalarning hisoblash usullarini tahlil qilish, chiziqli masalalar uchun chekli elementlar usulini qisqacha tavsihi, hisoblash sxemalarini tuzishga oid mulohazalar va ayrim tushuntirishlar, elementlarni biriktirish uztllarining yumshoqligini modellashtirish…

👉Kitobning elektron shakli

About the Author

You may also like these