YANGI JURNALLAR (28.03.2023y-01.04.2023y)

Jurnal nomi 
1ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО №3Jurnalni bu yerdan olishingiz mumkin
2ЛОГИСТИКА №2Jurnalni bu yerdan olishingiz mumkin
3ЛОКОМОТИВ №3Jurnalni bu yerdan olishingiz mumkin
4ВАГОНЫ И ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО №1Jurnalni bu yerdan olishingiz mumkin
5КАУЧУК И РЕЗИНА №1  Jurnalni bu yerdan olishingiz mumkin
6НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК МГТУ ГА №1  Jurnalni bu yerdan olishingiz mumkin
7БОЗОР, ПУЛ ВА КРЕДИТ №1  Jurnalni bu yerdan olishingiz mumkin

About the Author

You may also like these