UNIVERSITET PROFESSOR-0’QITUVCHILARI VA TALABA YOSHLARINI SOHAGA OID XORIJIY ADABIYOTLAR BILAN TANISHTIRISH.