“PROFESSIONAL TA’LIMINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY JIHATLARI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR” MAVZUSIDAGI II MINTAQAVIY ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA ISHTIROKCHILARI UNIVERSITETIMIZGA TASHRIF BUYURDI