OYBEK – BOLALIK XOTIRALARIM

Universitet 2-kurs talabalari uchun aprel oyining 15-sanasidan 29-sanasiga qadar Oybekning «Bolalik xotiralarim» kitobi mutolaa qilinadi

Oybek: Bolalik xotiralarim

Ushbu kitobda o‘tgan asr boshlaridagi hayot tarzi aks ettirilgan. Sevimli yozuvchingiz Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybekning qaltis tuzum davrida kechgan bolaligi, eski maktab va u yerdagi o‘qitish tizimi, yosh Oybekning bola dunyosi bilan dunyoga qarashlari tasvirlangan. Ushbu asarni o‘qirkansiz beixtiyor o‘tgan asr hayoti ko‘z o‘ngingizdan o‘tadi, qahramonlar kechinmalarini his etgandek bo‘lasiz.

About the Author

You may also like these