CHINGIZ AYTMATOVNING “ASRGA TATIGULIK KUN” ASARI

Universitet 1-bosqich talabalari uchun oktabr oyining 29-sanasidan noyabr oyining 12-sanasigacha CHINGIZ AYTMATOVNING “ASRGA TATIGULIK KUN” asari mutolaa qilinadi

Chingiz Aytmatovning «Asrga tatigulik kun» asari – Buyuk yozuvchi Chingiz Aytmatovning «Asrga tatigulik kun» romanida xudosizlik va manqurtlik balolari ilk bora fosh etilib, bu asar millionlab o‘quvchilar qalbini zabt etgan. Insonni o‘z-o‘zini anglashga, ruhan va ma’nan poklanishga chorlovchi ushbu asar bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini aslo yo‘qotmagan.

👉Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin

About the Author

You may also like these