“JADIDLAR” TO‘PLAMINING PDF SHAKLIDAGI ELEKTRON VARIANTI.