ABDULLA AVLONIYNING «TANLANGAN ASARLAR (1-JILD)» KITOBI