BIRGALIKDA KITOB O’QIYMIZ: TOHIR MALIKNING «ODAMIYLIK MULKI» KITOBI