Birgalikda kitob o’qiymiz: Oybekning «Bolalik xotiralarim» kitobi