Birgalikda kitob o’qiymiz: Charlz Dikkensning «Oliver Tvistning boshidan kechirganlari» kitobi