BIRGALIKDA KITOB O’QIYMIZ

Universitet 1-2-3 va 4-bosqich talabalari uchun yanvar oyida Said Ahmadning «Ufq», Isoqjon Nishonovning «Afg‘on shamoli», Frans Kafkaning «Jarayon», Erkin A’zamning «Shovqin» kitoblari mutolaa qilinadi

About the Author

You may also like these