YANGI ADABIYOTLAR RO’YXATI

Kitob nomi 
1691 О 29  Odilxo’jayev A.E. va boshq. Qurilish materiallari: Darslik/A.E. Odilxo’jayev, F.F.Karimova, U.J.Turgunbayev.-T.:TASHIIT, 2017-329 b.  Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
2Узб.яз.А 39 Aytmatov Chingiz. Qiyomat: Roman/ Chingiz Aytmatov.-T.: Ilm-ziyo-zakovat, 2020-368 b. ISBN 978-9943-6654-2-2.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
3Узб.яз.А 39 Aytmatov Chingiz. Bo’tako’z: Qissalar/ Chingiz Aytmatov.-T.: Ziyo, 2019-176 b. ISBN 978-9943-5705-6-6.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
4Узб.яз.А 39 Aytmatov Chingiz. Sohil bo’ylab chopayotgan olapar: Qissa Chingiz Aytmatov.-T.: Ilm-ziyo-zakovat, 2019-96 b. ISBN 978-9943-5770-6-0.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
5Узб.яз.Q 53 Qodirov Pirimqul. Erk: Qissa va hikoyalar/ Primqul Qodirov.-T.: Ilm-ziyo-zakovat, 2021-176 b. ISBN 978-9943-7320-6-3.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
6Узб.яз.H 71 Hoshimov O’tkir. Dunyoning ishlari: Roman/ O’tkir Hoshimov.-T.: Sharq, 2018-576 b. ISBN 978-9943-26-780-0.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
7Узб.яз.T.92 To’xtaboyev Xudoyberdi. Sariq devni minib: Qissa/ X.To’xtaboyev.-T.: Yangi asr avlodi, 2021-256 b. ISBN 978-9943-27-946-9.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
8Узб.яз.M 22 Malik Tohir. Alvido bolalik: badiiy asar/ Tohir Malik.-T.: Adabiyot uchqunlari, 2018-224 b. ISBN 978-9943-5285-2-9.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
9Узб.яз.M 88 Murod Tog’ay. Oydinda yurgan odamlar: Qissa/Tog’ay Murod.-T.: 2022-192 b. ISBN 978-9943-7586-0-5.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
10Узб.яз.Р 26 Рауф Сирожиддин. Сиз менга кераксиз: Шеърлар/Сирожиддин Рауф.-Т.: Шарқ, 2011-224 б. ISBN 978-9943-00-427-6.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin

About the Author

You may also like these